شعری از داود ماییلی


شعری از داود ماییلی نویسنده : داود ماییلی
تاریخ ارسال :‌ 29 تیر 95
بخش : شعر امروز ایران

...
و ﻛﻮﻩهایی که تو پنهان ﻣﻲکنی
سنگ ِ سنگ و
شیار
شیار
و هر قدمت
اجابت ﻣﻠﺦهاست
روی کَبَر و خاش
و آنگونه خاموش
مرﺩﻩای
که لعاب از تو
کوزه را
مبهم ﻣﻲکند.

در تو هزار خاﻧﻪی تاریک مبهم است
و آبشخور اسبان و
سواران
و زنانی که در تو نیستند

من اینجا
روی دیواﺭهای تو
ﻧﺸﺴﺘﻪام
تو اما
تو.

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :
 

ارسال شده توسط : م کیوان - آدرس اینترنتی : http://

پیروزوسپید باشید. م کیوان