شعری از آرمان صالحی


شعری از آرمان صالحی نویسنده : آرمان صالحی
تاریخ ارسال :‌ 2 مهر 89
بخش : شعر امروز ایران

1

دایره ای آویزان از ساعت

پای اش را تکان میدهد

بالا و پایین

مثل پسری بالای درخت

که پایش را آویزان کرده

سگی آن پایینست

میخواهد سگ را همانطور نزدیک ساعت قرار دهد ....هر بار که پایش را تکان میدهد

یک ثاینه رد میشود

فقط یکی

انگار ثانیه ها به دایره قول داده اند

اگر بپرد

به زمین نمی افتد

بلکه همه ی ثاینه ها میایند بغلش میکنند

به آسمان میبرندش

او هم مدام امتحان میکند...

فقط پای اش را آویزان میکند

یک ثاینه

و اگر جدا شود

همه ی ثانیه هاهنوز سگ را سرگرم کرده

تا خطر ناک بودنش کم نشود

و ثانیه ها او را تا ارتفاع کم تری بلند کنند!!!!!2خانوم زیبا

آینه ی رو به روی شما

از بس اشیا را به شما نشان داده

میترسد که آن ها به جای آنکه به شما وابسته باشند

به خودش وابسته شوند

به خاطر همین

زن درون آینه

تک تک حرکات شما را انجام میدهد

تا اینکه اتاق

اتاق خودتان بماند و بس...

تا اینکه پیغام هایی که با رُژلب روی آینه است

از خودتان بماندشعر های پیشین آرمان صالحی در پیاده رو :1با این دستبند نیمتوانم دستانم را به دو طرف دراز کنم

شاید

چون شبیه یک پرنده میشوم

و یکی دیگر را

سرگرم میکنند با من

و او هم دست بند به دست میشود

میگویند آن پرنده را نگاه کن

سرش را میچرخاند

برمیگردد

می بیند به دستش دستبندیست

که طرف دیگرش

به دستان همان پرنده است !!!!!

با این دستبند نمیتوانم دستانم را به دو طرف دراز کنم...

فقط به خاطر هر کس که مرا میبیند....

در زندان

هیچ کس مرا ندید

هیچ ملاقات کننده ای نبود...میخواهم دستانم را به دو طرف دراز کنم...

چشمانتان را ببندید فرشته ها !!!!2صفحه زیر سوزن میچرخد

سوزن محکم سر جایش می ایستد

نمیخواهد چرخیدنش را حالا شروع کند

منتظرست صفحه به اخر برسد

بعد نوبت به چرخیدن او که رسید

خودش را کنار اخر صفحه میبیند

او میچرخد

اخر صفحه میچرخد

هیچ وقت نمیرسند به همسوزن میچرخداخر صفحه میچرخد

هیچ وقت نمیرسند به هم

سوزن چه قدر به موقع نوبتت بود

و این اهنگ

برای هیمشه نا تمام میماند!!!

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :