شعرهایی از نادر چگینی


شعرهایی از نادر چگینی نویسنده : نادر چگینی
تاریخ ارسال :‌ 14 آبان 90
بخش : شعر امروز ایران

1

آنطرف دیوار

در همیشه خود سکوتی  سوال راسوال می شود

این طرف خواب انگشتانی

که بخوری خاله ی آش است

نخوری خاله ی آش است

 

باقی ولنگاری قلم

   که باران رادرسطر ها دریا می نویسد

 

مولف هم

همین چهار سطر مانده به آخر شب

                                را کش وی رود

اما تو

شب رااز آستین بالا برو

وزرد رابه اعتماد

            این خیابان

زیر پایم را خالی نکن.

 می خواهم چند قطره از دریا راروی پیراهن ات بنویسم

 و یک ساحل برای مستی اسبی که زیرپوستم

                                                         می تازد

2

برای آمدنت فردا دیر است

بی قرارییم

درقراری مراسگ شده است

چقدر سپید این پاکت رابایددربسته باشی

 هنوزجامانده ام در کفش هایم که امروز مرا نیامد

دریا رابه دل زدم

بالا رابه آستین

باور کن دیگرمی توانم املای ترا درست بنویسم

تهران نخ به نخ میسوزد

لای انگشتان زنی که یقه ام راگربه میشود

 اماهنوز طاقتم عصا بدست ایستاده

 تاپیراهن یوسف ام را پاره شود

بیا سمت بایست

راست این متن را

 دریا تاریکی ست که درچشمان تو مرا آبی

                                                     میشود..

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :