شعرهایی از ابوالقاسم مومنی


شعرهایی از ابوالقاسم مومنی نویسنده : ابوالقاسم مومنی
تاریخ ارسال :‌ 31 شهریور 99
بخش : شعر امروز ایران

به حبیب ابراهیمی عزیز

           ..اعتراف ..

دست که به ترکیب تو می زند
ترس مکرر اندوه
               ابرو

در جیبهایم
دست و پایم
دانه که می چیند
پرنده ی هوا

ورم که می کند
به سمت بالغ شدن
باران که می زند
به سمت آسمان
از نفس هایم

وقتی که خوب نیست حالم

خاکستر کاسه ی سرم
منحنی لال
شرح نفس
از لب تو می گیرم
آمد و شد قرارت را

در رگهایم
اطاعت بی چون و چرای مرگ
بضاعت ماندن
پوکی تکرار
آستین مار

کجاست این شرح وقایع
میخکوب اعتراف

چگونه می شود گریست
در حضور ستاره ای

وقتی که خوب نیست
                           حالم

 


به فرهاد قاسمی
                    دوست خوبم

..........غریبانه ..........

این گونه ترس
از ریشه
از روزگارم
در ردِ پا
موهوم از زبانِ سنگ

به افتادن درد
مرگِ تن
نگاه نوازش گر مرعوب
وقتی که می خندی
جوانه روی لبانم

از رگهایم
سخن از سیاه
آهویی رمیده ی رفتن
پنهان دلم
اغوای لبانی
زلالِ قسم ها
طبلِ دهان
جسد آبزیان
بازوی بریده بر این جا
منکر هوا

شب هایم
خرابِ حرام
گلوی وقت
استخوانی که می شکند در زبانم

تار
موهای ماه
تبعید ارتفاع
این گونه ترس
از ریشه
از روزگارم
می گیرم
در ردِ پا
مست .......
مثل دویدن تن
در رگهایم

 

به دوست و شاعرعزیزجناب میثم ریاحی

...........رفتن ..........

و بعد از تو
مثلِ هزار سال گذشت

نفرتِ بودن
بیوه ی ماه
عروسی اعجاز

این مرگ
معنای دیگر مردن

خرابِ خواب
در رگهایم

مدیون صداقت ماست
این آبیِ آسمان
وقتی که
       دیوانه بودن
            تکرارِ مکررِ اندوه ست

مرگ چیست
نکوهش یک اسب
در وقتِ سیب
آوازِ بیراهه های راه
وقتی که یورتمه می رود

بیگانه با خودم
در این آتش
گیاه و حریق

آفتاب
       و
        بارانم

             

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :