سری داستان هایی از: گی دو مو پاسان- داستان دوم« پسر»
17 فروردین 92 | ادبیات جهان | گی دو مو پاسان سری داستان هایی از: گی دو مو پاسان- داستان دوم« پسر»
بستر عظیمی از شب بوها یک رایحه لطیفی را پراکنده بود. انبوهی از گل های گونه گون و رنگی عطرشان را به باد می سپردند، در حالیکه یک درختچه پوشیده با خوشه های زرد، گرده ریزش را به بیرون می پراکند،یک توده طلایی با رایحه عسلی شبیه عنبرچه عطاران ،عطرش در فضا پیچیده بود. ...

ادامه ...