شعری از الکساندر پوشکین /کوروش ضیغمی
18 آبان 92 | ادبیات جهان | کوروش ضیغمی شعری از الکساندر پوشکین /کوروش ضیغمی
آن لحظه ملکوتی وهم آور را یادم هست
تو مقابل دیدگان من ایستاده ای
به مدیدی ات یک تئاتر کوتاه
و چه نبوغ ناب و زیبایی می خواهد که ...
در افسردگی کابوس وار ثانیه ها
در ازدحام پر استرس یک رویا
در یک خیابان شلوغ
...

ادامه ...