معرفی و بررسی رمان های آبلومولوف و تنهايي پر هياهو
مهدی قربان نیا
22 شهریور 99 | اندیشه و نقد | مهدی قربان نیا معرفی و بررسی رمان های آبلومولوف و تنهايي پر هياهو
مهدی قربان نیا
رمان آبلوموف اثر ایوان الکساندرویچ گُنچارف یکی از مهم ترین آثار او و همچنین مهم ترین آثار ادبیات روسیه به شمار می رود. این رمان با بوجود آوردن تحولی در رآلیسم روانشناختی به ادب روس کمکی شایان توجه کرده است و از این جهت می شود او را مشوق خیلی های دیگر از جمله داستایوفسکی دانست ...

ادامه ...