شعری از فخرالدین پورنصری‌نژاد
8 خرداد 00 | شعر امروز ایران | فخرالدین پورنصری‌نژاد شعری از فخرالدین پورنصری‌نژاد
به سرم می‌زند گاهی
سفره‌ام را جایی پهن کنم
که جهان از وسعت آسمانش بیش‌تر نباشد.
دشتی ...

ادامه ...