نگاهی به مجموعه شعر تازه فرهاد احمد خان
نوشته ی ع.الف. جانوند
31 تیر 01 | اندیشه و نقد | ع.الف. جانوند نگاهی به مجموعه شعر تازه فرهاد احمد خان 
نوشته ی ع.الف. جانوند
در فصل آخر زمستان هزار و چهارصد، نشر داستان هفتمین مجموعه شعر فرهاد احمد خان با عنوان" سال‌هاست به چشمان آن فیل سپید می‌اندیشم" شامل نود شعر در 142 صفحه، چاپ و روانه‌ی بازار کرد. قبل از اینکه به برسی و واکاوی مجموعه چاپ شده بپردازم لازم می‌دانم ابتدا بدانیم که فرهاد احمد خان کیست ...

ادامه ...