شعری از شوکرو ارباش
برگردان از علی‌رضا شعبانی
11 دی 99 | ادبیات ترکیه و آذربایجان | علی رضا شعبانی شعری از شوکرو ارباش
برگردان از علی‌رضا شعبانی
اجازه ندهید آوازهای غم‌ناک را زنانِ زیبا بخوانند
این سه درد هم‌دیگر را زیادتر می‌کنند
زن، زیبایی و ترانه ...

ادامه ...