چهار شعر از سمیه امینی راد
6 خرداد 01 | شعر امروز ایران | سمیه امینی راد چهار شعر از سمیه امینی راد
افروخته شود صبح
لایِ سطوحِ عریان
وُ خُنْیای پرنده
لایِ لایِ نای ...

ادامه ...
شعرهایی از سمیه امینی راد
7 مهر 00 | شعر امروز ایران | سمیه امینی راد شعرهایی از سمیه امینی راد
گیاهِ کهن‌سال
بالنده در انکشافِ اندوه
بوییده شده در راه
بازگردانده به سایه‌های سیاه
به نفس‌نفس‌های بریده‌ات از برگ ...

ادامه ...