شعری از سعیده اصلاحی
13 بهمن 94 | قوالب کلاسیک | سعیده اصلاحی شعری از سعیده اصلاحی
"این" را کنار می زند و "آن" می آورد
بی ابر و باد، چشم تو باران می آورد
حالا اشاره های تو یعنی:نسیم :پر
دلهای پشت پنجره:پر،یاکریم :پر ...

ادامه ...