شعری از سایه باقری
23 تیر 98 | شعر امروز ایران | سایه باقری شعری از سایه باقری
مُرده بودی
قبل از طلوع اولین تصویرِ روز در آینه
قبل از شلوغ‌بازی گنجشک‌ها
مُرده بودی و
این درد کمی نبود
که هرچه به در می‌زدم ...

ادامه ...