داستانی از خاطره دبیرزاده
27 دی 99 | داستان | خاطره دبیرزاده داستانی از خاطره دبیرزاده
5 سال است که از مرگم می‌گذرد، 5 سال است که قلبم از حرکت افتاده و در شیشه‌ای پر از الکل در یکی از قفسه‌های آزمایشگاه بیمارستان قلب نگهداری می‌شود... ...

ادامه ...