نگاهی به مجموعه شعر "ایستادن ممنوع"
عبدالرضا قنبری


نگاهی به مجموعه شعر نویسنده : عبدالرضا قنبری
تاریخ ارسال :‌ 12 بهمن 95
بخش : اندیشه و نقد

ایستادن ممنوع
عبدالرضا قنبری


از شگردهای موثر برای خلق گزاره های شعری ، عنصر روایت است. در شعر معاصر روایت مسیر تازه ای را برگزیده است و دنبال می کند؛ که در آن با آشنایی زدایی و تخریب روایت ، شاعر امکان می یابد تا نگرش مخاطبانش را نسبت به جهان پیرامونی ، تغییر و یا آن گونه که خود می خواهد و مقصود و منظورش است ، شکل و جهت دهد. ودر این میان با فضاسازی های مناسب بین خود و مخاطب اشعارش رابطه ای صمیمانه و همدلانه ایجاد می کند.با این همه، شاعر معاصر با دستکاری عنصر روایت و به هم ریختگی مناسبات علت و معلولی ، مونولوگ ها را تخریب و با استفاده از واژه های نامتجانس ، سعی دارد خط روایی شعرها را از میان بردارد.
کتاب " ایستادن ممنوع" اثر شاعر جوان مجتبا نیک سرشت ، حاصل رویکردهای اجتماعی او نسبت به وقایع پیرامونی اش است. اگر چه وی در اشعارش مفاهیم متعارف را به تصویر می کشد و مسیر ضد روایتی شعر ها را پیش می برد ، اما آن چه که شعرش را برجسته می سازد، بیان واقع بینانه ی اندوه انسان معاصر و تناقضات جهان پیرامون است.حوادثی که، برای مخاطبان شعرهایش بیگانه نیستند و در زندگی روزمره آن را تجربه می کنند؛
اخبار گفته بود:
" با افتتاح تونل چند کیلومتر از مسیر کم می شود"
آن شب با دل پیچه خوابیدم
صبح تمام پیچ ها لغزنده بود.  ص12
شاعر انبوهی از تصاویر شعری و خرده روایت ها را در" ایستادن ممنوع " آورده است. تصاویری که با هم پوشانی یکدیگر ، زندگی انسان را در دنیای پیرامونش ،عینی تر و ملموس تر نشان می دهند.
خاکسترت ! / بغل کرده / زیر سیگاری روی تخت را / زمستان است / جای عکس هایت / بی خبر / اسباب کشی کردی / همه / توی زیر سیگاری / گرم می شدیم .   ص25
 گویی بار اندیشه هایی شانه های شاعر را خسته کرده است و او در اشعارش می خواهد نفسی تازه کند . اندیشه هایی که با تصویرهای سرکش گره خورده است تا ما را به روشنای مسیر حوادث پیش رو آشنا کند.
زندگی تلخی زیتونی است
که به خاطرش
سرهزاران نفر را زیر خاک می کنند
تا سرود صلح سر دهند.       ص54
شاعر از " سکوت" خود خواسته ی آدمیان در هیاهوی برخاسته ی خیابان های تشنه و گرسنه ، اندوهگین است؛
به در و دیوار این شهر که زل بزنی / آفتاب می بارد و سکوت / امروز هم که آب و نان تو / آسفالت های ترک خورده مان را سیراب کرد . / فردا چه کنیم / که نه تو می آیی / و نه سفره های بابا !!!      ص 37
تردیدی نیست که اشعار شاعران برجسته معاصر در شکل گیری و انتخاب ترکیب ها  و حتا نماد ها و نیز کلید واژه های به کارگرفته شده ، در شاعر جوان تاثیر گذاشته است  اما این خود انگیزه ای شد تا او دست به ساختن ترکیبات زیبا بزند ، نظیر؛ جعبه های صلح ، جفت گیری پرواز ، بادهای غریب و.... با این یادکرد که ترکیب های نو ، حاصل دست و پنجه نرم کردن های اوست با مسایل و واقعیت های زندگی پیرامونی معاصر. این ترکیب ها به مثابه قطعات کوتاهی اند که تصاویر روشنی را از اندیشه های شاعر، نشان می دهند و مخاطبان را به ژرف اندیشی  در واقعیات پیرامون خویش وا می دارند.
امسال هم
اثر انگشت را
روی لب های از ترس سرخ شده زدیم
از کمر تا شدیم
و داخل جعبه های صلح
زنده بگور.     ص86
کتاب " ایستادن ممنوع" ( عنوان کتاب از اسم یکی از اشعار گرفته شده) در 87 صفحه و از سوی نشر شاملو به چاپ رسیده است .این کتاب در دهم بهمن امسال (1395) در نشست هفتگی " پایتخت شعر" با حضور شاعر رو نمایی شد.   

 

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :