معرفی مجموعه شعر "نامریمی"
سروده فریاد شیری


معرفی مجموعه شعر نویسنده : پیاده رو
تاریخ ارسال :‌ 3 خرداد 00
بخش : معرفی کتاب

نشر داستان منتشر کرد:

 نامریمی
عاشقانه ای برای پایان قرن
یک شعر بلند
فریاد شیری
چاپ اول: 1399
شمارگان: 500 نسخه
قيمت: 40000 تومان
این کتاب پنجمین مجموعه شعر فریاد شیری است که به فاصله 9 سال پس از چاپ آخرین مجموعه شعرش( و تن فروشی نیست) اخیرا در نشر داستان منتشر شده است.
این کتاب حاوی یک شعر بلند با نام فرعی «عاشقانه‌ای برای پایان قرن» است. از آنجا که زمان نقش محوری در روایت شعر دارد و یکی از عناصر اصلی این کتاب به شمار می رود، این شعر به پنج «گاه» و یک « بی گاه» تقسیم شده و هر «گاه» عنوانی دارد. «سنگ»، «طهران، تهران»، «تهران، طهران»، «هزار و یک روز، شب»، «تهران بزرگ» عناوین «گاه‌ها» محسوب می‌شوند. و بخش پایانی شعر نیز یک « بی گاه» است با عنوان « کلمه»
اگر چه این شعر بلند مضمونی عاشقانه دارد اما در آن ارجاعاتی به مسایل و رویدادهای مختلف سیاسی و فرهنگی در ایران و جهان در زمان های مختلف شده است. رویدادها و مسایل سیاسی مثل یک رسانه هنری به تصویر کشیده شده اند بدون هیچ قضاوتی تا شعر از شاعرانگی فاصله نگیرد و به‌نوعی شعاری نباشد. راوی اصلی شعر، شاعری است که در یک بی‌مکانی، بی‌زمانی، بی‌وطنی، بی‌مادری و بی‌عشق بسر می‌برد.
این شعر از یک هندسه نامریی مرگ، عشق و زندگی تشکیل شده است. زمان و بی‌زمانی مهم‌ترین مسئله در این شعر است که جریان سیالی دارد و مدام تغییر مکان و جهت می‌دهد. اگر چه بستر اصلی شعر طهران قدیم و تهران امروز است ولی این جریان سیال زمان به مکان‌های مختلف دیگر مانند زوریخ و پاریس هم می‌رود و زمان در بی‌زمانی به نامریی شدن و بی‌هیچی می‌رسد. شعر «نامریمی» رفتارهای زبانی مختلفی با توجه به موقعیت راوی و شرایط مکانی دارد.از آنجا که این شعر بلند طی سال‌های مختلف و در کشورهای مختلف و با حس و حال مختلف سروده شده و روایت شعر به یک بازه زمانی خاصی نمی پردازد، زبان شعر نیز منطبق با نوع روایت و زمان و بستر شعر تغییر می کند. حتی در بخش‌هایی روای شعر در حین روایت شعر می سراید. حتی گاهی شعر دارای وزن عروضی می شود

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :