معرفی آنتولوژی "کلمات بیش از آدمی رنج می برند " سریا داودی حموله
عابدین پاپی


معرفی آنتولوژی نویسنده : عابدین پاپی
تاریخ ارسال :‌ 3 بهمن 93
بخش : معرفی کتاب

 یک آنتولوژی آزموده

معرفی آنتولوژی "کلمات بیش از آدمی رنج می برند "

سریا داودی حموله


عابدین پاپی

 

سریا داودی حموله متولد 1354 در مسجد سلیمان است . وی شاعری نوپرداز و منتقدی است که در دایره ی شعر امروز با قلمی تخصصی و تکنیکال ،فعالیتی  مستمر دارد . در وادی تحقیق نیز گام برداشته است چه این که دانشنامه ی قوم بختیاری از عمده کارهایی است که وی در قالبی فولکلور((folklore  توده شناسی نگاشته اند و کاری است که از روش تحقیق و پژوهش پر بهره است و دیگر آثار این هنرمند زایش هایی است که با هماورد شعر  امروز همگون شده اند که در مجموع تالیفات این شاعر و محقق به 10 جلد در حوزه ی ادبیات و فرهنگ عامیانه مرتبط است . آنتولوژی شعر شاعران معاصر آخرین اثری است که در حوزه ی ادبیات معاصر از داودی حموله  منتشر شده است . این کتاب با مشخصات ظاهری 418 ص به تازگی (1393) توسط نشر قطره وارد بازار کتاب شده و مورد مطالعه قبیله ی خیال قرار گرفته است . « کلمات بیش از آدمی رنج می برند !» عنوانی است که نویسنده بر کتاب خود گزینش کرده که فی نفسه دارای زبانی اعتراضی و انتقادی است . کتاب با ریز فهرستی از شعر شعرای معاصر آغاز می شود که شاعر در تقسیم بندی اندیشه ادبی شعرا شاخک هایی معنامحور را ترسیم می کند . به دیگر بیان ریز فهمی از درشت فهمی شعرا را به عنوان  موضوع ، در فهرست کتاب لحاظ کرده است . ظهر جلد کتاب جزئی از کلیت فهم نویسنده ، نسبت به فرآیند فکری شعر معاصر را تصویر می کند . این اندیشه زایی شاعر در دایره ای مفهم رقم می خورد که علاوه بر شعرای شعر معاصر دارای بارمعنایی ، تعمیم پذیری و جهان شمول است . از این منظر ترآوش سه گروه که از چشم قلم مولف از شعرا تصویر می شود بیانگر سه جهان عین ، عقل و ذهن است . به بیانی دیگر جهان سنت ، مدرن و پسا کریتیکال که شاکله ی اندیشه و زبان شاعر را تشکیل می دهند .

آفریده ی آنتولوژی شعر شاعران معاصر از نیما که به عنوان « حرکت در تغییر»شناخته می شود تا احمد شاملو که به« حرکت در تحول» نمادین است بسامد سخنی به آوردگاه قلم خویش نیاورده و تنها به تعدادی از جریان پردازان متاثر و صاحب روش و آثار و به تاسی پردازان از همین صاحبان نظر و روش در شعر معاصر پرداخته است که به نوبه ی خود جهشی پروسه مند در حوزه ی ادبیات و شعر معاصر محسوب می شود . دیگر پی آمدمولف که با تبعاتی فرآرونده تصادم دارد ریز شدن در اندیشه و شعر شعراست که باقلمی تخصصی و هوشمند صورت می گیرد و تسلط شاعر بر پراکسیس های اندیشه ای شعرا در همه زوایا مشهود است، به صوری که وارسی آثار شعرا از جانب داودی حموله با ریز اندیشی و تدقیق به انجام می رسد چه این که نگاه منتقد به آثار شعرا نگاهی زیباشناسانه است و در این همآورد نیز توانسته با تمایز سره از ناسره معنا و مقصود هر شاعر را به جامعه منتقل نماید .رویکرد داودی حموله در این کتاب از روش آنالوطیقا (تحقیق تحلیلی) بهره مند گردیده است به ترزی که اندیشه و آثار شعرا را هم به دایره ی تحقیق می آورد و هم این که در این رهگذر به تحقیق تحلیلی این آثار می پردازد . با التفات به مشخصات ظاهری کتاب که 418صفحه می باشد ، معین می کند که داودی بابت گرد آوری ، تدوین و تحلیل این کتاب زحمات بی شائبه ای را متحمل شده است که در نوع خود قابل تحسین و اعتبار است . آنتولوژی شعر شاعران معاصر کتابی است که در دایره ی ادبیات و شعر معاصر به عنوان اثری «جنگ آسا» و جامع الاطراف تلقی می شود چه این که کاربرد و کارآمد ی از منظرهای شعری معاصر را ترسیم می کند و می تواند به عنوان کتابی پایه در جهت بهره برداری از آن در کارهای تحقیقی و علمی و پژوهشی واقع افتد . دیگر شاخصه ی بارز در این کتاب نقدهای سازنده و البته فرآرونده ای است که با آنالیزمی مبرهن و بدور از جانبداری و گریز از سلایق شخصی و من فردی از جانب مولف تصویر شده اند و این مهم نشان می دهد که مولف بدنبال نوعی فرهنگ پذیری و سالم اندیشی در ادبیات و شعر می باشد و نه نقال گویی و شخص محوری . بنابراین گمان نمی رود که این کتاب تنهادر یک جلد خاتمه یابد چه این که با اتیمولوژی نام کتاب که : « آنتولوژی شعر شاعران معاصر نام گرفته و با توجه به تلاش بی وقفه و مجدانه ای که از خانم داودی سراغ داریم طبعن سایر شعرای معاصر نیز در جلدهای بعدی در جهت به سرانجام رساندن کار در قالبی واقعی و علمی درج خواهند شد . به دیگر بیان این اثر، اثری است آزموده که با منتشر مجلدی دیگر آزموده تر خواهد شد .   

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :
 

ارسال شده توسط : نام شما - آدرس اینترنتی : http://

کتاب یکطرفه و گزینشی پرداخته شده است