شعری از ﻫﺎﺭﻭﻟﺪ ﭘﯿﻨﺘﺮ
ترجمه ی نواب جمشیدی


شعری از ﻫﺎﺭﻭﻟﺪ ﭘﯿﻨﺘﺮ
ترجمه ی نواب جمشیدی نویسنده : نواب جمشیدی
تاریخ ارسال :‌ 2 بهمن 95
بخش : ادبیات جهان

ﻫﺎﺭﻭﻟﺪ ﭘﯿﻨﺘﺮ ‏، Harold Pinter.
در ۱۰ ﺍﮐﺘﺒﺮ ۱۹۳۰ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ متولد شده و در ٔ ۲۵ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۸ درگذشته است.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ، ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ  ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ، ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮﺩ . ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪٔ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﭘﻮﭼﯽ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺍﻭ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩٔ ﺁﺛﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﺩﯾﻮ، تﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ، ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻭ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺍﺳﺖ . ﭘﯿﻨﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۵ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺑﺮﻧﺪﻩٔ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺷﺪ...
دیگر جوایز پینتر:
‏ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ‏( ﻫﺎﻣﺒﻮﺭﮒ ‏)
ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ‏( ﻭﯾﻦ ‏)
ﺟﺎﯾﺰﻩ ﭘﯿﺮﺍﻧﺪﻟﻮ ‏( ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ ‏)
ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺩﯾﻮﯾﺪ ﮐﻮﻫﻦ
ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻟﻮﺭﻧﺲ ﺍﻟﻮﯾﺮ
ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻭﯾﻠﻔﺮﺩ ﺍﻭﺋﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻌﺮﺟﻨﮓ ‏( War ‏) ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺳﺖ
ﺟﺎﯾﺰﻩ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﻫﻨﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻮﻟﯿﺮ
ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ


 آمریکا در پناه خداوند

در اینجا آنها دوباره عازم می شوند
یانکی ها در رژه زره پوش خود
سرود آرمانی شان را از شادمانی می خوانند
بدانسان که آنها در سراسر عالم کبیر می تازند
ستایش خداوند، آمریکای را.

نهرها مسدود شده با مردگان
آنها نمی توانند ملحق شوند،
دیگران امتناع می کنند از ترانه خواندن
کسانی که صدایشان را از دست داده اند،
آنهایی که آوای خوش را فراموش کرده اند.

تازیانه های شهسواران گسسته شده است
سرهاتان گلوله ای در شنزار
سرهاتان برکه ای در لجنزار
سرهاتان لکه ای در گرد و غبار
چشم هاتان حیرت زده، و بینی تان
فقط پنگ مرده را می بوید
و تمام اشتیاق مرده، زنده است
با رایحه ی خدا در آمریکا.


 

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :