شعری از ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ


شعری از ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ نویسنده : ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ
تاریخ ارسال :‌ 13 آذر 94
بخش : شعر امروز ایران

تن

خاکش در هوا قدم زده

تن کرم های فسادش در هوا لولیده

تن در تجزیه ی رگهاش استوار

لرزان

در تجزیه ی مویرگ در آب میان بافتی

لرزان

در تجزیه ام!

چیده در کیسه های کدرِ تعارف:

برای بدن هایتان

در اضمحلال خاک های عمودی

لرزان

برای روندگان در خاک های زیرزمینی

لرزان

برای آنژوکد ریشه ها

سفید شده از سرما

لرزان

برای بزرگِ قصابی

که خوش دست است در دست شما و لرزان

برای دق مادران

و حشرات

مرده و زنده

نفت شده در پستانها

لرزان

به نفت در رگ

به پرداخته سهم دریوزگیِ مام وطن سالانه 

به مادرانم

شصت و چهار واحد خون تحریمی

 به

لرزان

و سهم پدر!

به پدرگفته شود تنها

ترکم چرا کردی از اسپرم چرکمُرد؟

ترکم چرا؟1

 

 

1-"  پدر ، پدر ، چرا مرا وانهادی"/مسیح

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :