شعری از محمد عتی قراچه داغی


شعری از محمد عتی  قراچه داغی نویسنده : محمد عتی قراچه داغی
تاریخ ارسال :‌ 2 مهر 89
بخش : شعر امروز ایران

رویای رفته من

کسی ایستاده

                روی استکانها

کسی می رقصد

             میزراروی ذهن نشسته ام

من فکرمی کنم

که این زیبا هیچ درخانه ام

                                 جاری نمی شود

برای عکس گرفتن با تو

                 حتی درختان درپای پاییزنمی ايستند

وقتی به خانه ام می آیی

کسی می خواهد

خیالم رابشهربرد

تالباسی نوبرایش کرایه کند

ودرحوض بایستمو

                      سکه هاروجمع بزنم

تاروزمبادا

            دوبال برشته مرغ

                            دومرغ مهمانت کنم این روزها…..

این روزها…..هیچ اتفاقی درروزنامه نمی افتد

مثل رخته خوابی که صاحبش راگم کرده

خودش راازدستانم

                       کنارمی کشد

تافرش ازادانه آفتاب رابه آغوش بکشد

بوی نرگس ها فضای خانه را

                                     برمی کند

     ازرفتنت

دگرهیچ کس شمع دانیهارااب نداده

من برایت بوسه ای در کاغذچال کرده ام

                       وبرای دخترانت گل فرستاده ام

وقتی عصرها با جنازه ات

                              خو می کنم

خیابان ازسایه ام تابوت می سازد

فرقی نمی کند

                فرقی نمی کند

حتی آن ورابر هاهم که باشی

                                     نامه ای بنویس

به سطوح اتفاقی خانه ات

نامه ای………

 

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :