شعری از سعید محمد حسنی


شعری از سعید   محمد حسنی نویسنده : سعید محمد حسنی
تاریخ ارسال :‌ 13 دی 94
بخش : شعر امروز ایران

" بچه های جنوب "

 

جنگ مان کردند        فرصت تحمیل هم نداشتیم

ما بودیم       بچه های جنوب       اطفال نفت

از تجزیه جا ماندیم         فی مدینه عَبّادان

هُرم شرجی از محمّره می آمد

برطبق آخرین سرشماری فی ثنه 2555 شاهنشاهی

36 میلیون نفر

ساکن یک شهر      که سابق بر این خرّم بود       حالا محمّره!

از جنوب زمان زیادی گذشته است

از بازسازی      هنوز ادامه داریم  

و از جنگ، جنگ         تا گزارش پیروزی دادند!

بچه های جنوب خیلی وقت است برگشته اند        نام هایشان!

جاخوش کرده بر تابلوهای شهرداری

سرگیجه میادین و کمرکش کوچه ها و کوی ها

 لبخندهایشان     تزیین بیلبوردها و بنرها !

اما توی عکس ها بعد از این همه سال ریش در نیاورده اند هنوز!

 بچه های جنوب ریشه داشتند

ریش را اما بعضی از دیگران گذاشتند        برای روز مبادا !

از تجریه گذشتیم    از بازسازی ماندیم       از مبادا اما ادامه داریم

برطبق آخرین سرشماری در حول و حوش سال 1390 هجری خورشیدی

بیش از 80 میلیون نفوس        خرمشهر را ترک گفته اند

و پناه را به شهرهای خودشان برده اند !

برگردم از  کجای این حدیث تکراری؟

گویا عکس ها، گــــــــــــویا هستند!

فراموش نکنید:

بچه های جنوب شکستنی اند         و حتی مصرفی!    و کماکان در اوج.

مثل مصرف شیشه در آبادان!

با اینهمه، بچه های جنوب مانده اند

مانده اند چه کنند

ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﻮﺏ!

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :