شعری از سریا داودی حموله


شعری از سریا داودی حموله نویسنده : سریا داودی حموله
تاریخ ارسال :‌ 29 خرداد 94
بخش : شعر امروز ایران

سریا داودی حموله

«نیمه ی تا»

 

به درخت بر می گردم

کلمه

 پر از قناری ست

 

نصف تا را از خودم کم می کنم

نیمه ی دیگرت

هر که باشد

یک حرف بیشتر از شنوایی ام ندارد!

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :
 

ارسال شده توسط : علی مسعود هزار جریبی - آدرس اینترنتی : http://

درود/ مرسی/پاره اول شعرتان با سرعت زیباغافل گیرکنندگی برای ذهن مخاطب همراه داشت/پاره بعدی سیکل دیگری از محتوا و ساختار ب لحاظ ابهام بیشتر در کلیت وایهام در کلمه تا را داراست ک در پیوست درون متنی شعر قابل بحثی خاهد بود/اما پیشنهاد من ب عنوان خاننده یی ک شعر شما را ب لحاظ ظرفیت شناسی پی گیری می کند این است ک سطر 4را حذف و نصف تا شکل تر کیب می یابد ودرسطر 6 که ب چه تغییر یابد تا نیمه ی دیگر از جنبه هستی شناسی تعمیق بیشتری را دارا گردد/