شعرهایی از حمید عرفان


شعرهایی از حمید عرفان نویسنده : حمید عرفان
تاریخ ارسال :‌ 29 اسفند 93
بخش : شعر امروز ایران

برای آخرین دیدار من و حامد

از بیژن الهی

کوتاه _ گفت های ایرانی

1

حذف ما

حک وداع

حضور ظلمت ها

2

شعر در آغوش شعر

شعله های دیگر

در آغوش شعله ها

3

دایره دست ها

در آغوش وداع

در چشم انداز _

مربع مستطیل ها

4

مشایعت من و ستا یشگر

از مهر چشمان فرشته وار _

بیژن سفر ها

5

وداع

آغوش ناگهانی ی _

گریه ها

6

وقتی در تصرف یا

متصرف نیستیم

7

وقتی بی خبر بی واسطه

دل می بازیم در فضای _

عا طفه ها

8

یعنی در حسرت

جسم و مکان وزمان نیستیم

9

وقتی نمی دانیم و فرشته ایم

در آسمان ها

10

وداع

هم آغوشی ی _

ژنی ی _

روح ها

در آتش بازی ی بی پایان بر

ظلم ظلمت ظلمت ها                     

 

                                      حمید عرفان - 2015

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :