شعرهایی از استر گرانک
ترجمه ی غزال صحرایی


شعرهایی از استر گرانک
ترجمه ی غزال صحرایی نویسنده : غزال صحرایی
تاریخ ارسال :‌ 31 مرداد 97
بخش : ادبیات فرانسه

-استر گرانک(Esther  Granek )؛ شاعر و ترانه سرای خود آموخته فرانسوی زبان و اهل بلژیک است.او 7 آوریل 1927 در بروکسل متولد شد. از سال 1956 مقیم اسرائیل شد و به مدت 35 سال به عنوان منشی و حسابدار در سفارت بلژیک در تلاویو خدمت کرد.به او بخاطرخدمات ارزنده اش  مدال افتخار شهروندی تعلق گرفت.آثار استر گرانک سه مجموعه شعر را شامل می گردند که عبارتند از :
- در پی سایه ام روان ام
-پرتره ها و ترانه های بکر
-ترجیع بندها و تاملات به شیوه خودم
او در سن 82 سالگی زندگی را وداع گفت.

" درنگ "


و فرسوده خواهد شد زمان
با ریتم و آهنگ فصل ها
و فرسوده خواهند شد بهارانم.
و من....من که باقی می مانم.
 
دلم می خواهد جزر و مد باشم
با ریتم و آهنگی آرام و نرم
دلم می خواهد لنگرگاه باشم
یا ماسه زار ...

و رویاهایم رنگ خواهند باخت
و شادمانی ام رخت برخواهد بست
و نیرو و توانم تحلیل خواهند رفت
 
دلم می خواهد تالاب باشم
با سطحی مواج و پر چین و شکن
آنجا که سپیده دمان و شب ها
عکس خود را تا بینهایت در آن می بینند
 
دلخوشی هایم به دلسردی خواهند گروید
و انتظار هایم ناکام خواهند شد
و نقشه هایم همه نقش بر آب...

حتی رنج هایم از پای خواهند فتاد
و نیز آشوبها و بی قراری هایم
دلم می خواهد نسیم باشم
دلم می خواهد  دریا باشم
دلم می خواهد  زمان باشم
با ریتم و آهنگ زمین....

کهنه خواهند شد تصویر هائئ که
ما در ژرفای خویش نگاه داشته ایم
وخواهند پوسید ورق هائی که
ما پا به پای زمان پر کرده ایم

پس آنگاه همچون گرگی پیر و خسته
که به انتهای راه رسیده باشد
دلم می خواهد سنگریزه باشم
با ریتم و آهنگی از دیگر هیچ!...


"خاموشی های پر هیاهو "

این سکوت فراگیر زندگیست
که در گوشم طنین می اندازد

این سکوت کریه و زشت که زوزه می کشد
زوزه ای که به هیچ چیز جز به خودش شبیه نیست

این سکوت پر هیاهوی جمعیت
که بد مستی اش را به وراجی نشسته است

و گاه سکوت پر چانگی هائی ست
آنجا که هر کس به یاوه گوئی مشغول

ودر این خیمه شب بازی
که به من پوزخند می زند
که مرا به تمسخر می گیرد
که با من همراه است
که مرا تعقیب می کند
واز نو بهتر منزوی ام می سازد
این سکوت سخت و سنگین زندگی ست
که در گوشم طنین می اندازد ...

 

   لینک کوتاه :

  چاپ صفحه
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :