یادبود
شعری از بهرام اردبیلی


یادبود
شعری از بهرام اردبیلی

یادبود

شعری از بهرام اردبیلی

 

گلوگاهم را ببوس

آوازی که واپسین نفسش بر نیامد.

با می وزد

می وزد بر استوانه های آبی غلطان .

نجیب زاده شیرخواره

                  آه ... قژقژ داندانهایش

چه تنی داشت !

ورم کرده از حجامت « سوره »

شقیقه اش ،

                     در لحظه دوبار می زد .

 

آری

انفجار کره ای که با دهان باد کرده ایم

                                                 زمان اندکی می خواهد ،

                                                                                نوک سوزنی

سپیده دم است

نشسته ام و مرگ را معماری میکنم

دورتر –آنجا

جمجه ای می شکافد

                          با سرانگشتان نقره ای باد

لاشخوران

                  بیهوده بسوی فلق بال می زنند .

 

 

( برگرفته از کتاب " رهگذری در خواب پروانه ها"

نخستین مجموعه شعر بهرام اردبیلی

به کوشش میثم ریاحی  /  انتشارات بوتیمار / در دست انتشار )

   لینک کوتاه :
بیان دیدگاه ها
نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
  کد امنیتی
کد امنیتی :