مشاهده تمامی ویژه نامه ها

1400
1400
با آثاری از : احمدرضا احمدی ،علی باباچاهی ، قباد آذرآیین ، هرمز علی پور ، هیوا مسیح ،شاپور جورکش ،  ابوالفضل پاشا ، بهزاد خواجات ، رضا چایچی ، علیرضا آبیز ، علیرضا بهنام ، علی مومنی ، رزا جمالی ،  آزیتا قهرمان ، رویا تفتی ،  فریاد شیری ، کوروش همه خانی ، سینا خزیمه ، سید حمید شریف نیا ، ابوالقاسم مومنی ، میثم ریاحی ، فرزانه قوامی ، نیما پیلتن ، قباد حیدر ، نگار داوودی ، مانی رضایی ، علی رضا شعبانی ، بابک صحرانورد ، تبسم غبیشی ، مجتبی مقدم ، علی معینی ، آیدا ...

ادامه ...
نوروز 1399
نوروز 1399
با آثاری از : احمدرضا احمدی ، هرمز علی پور ، قباد آذرآیین ، محمد آشور ، پگاه احمدی ، سامال احمدی ، عابد اسماعیلی ، علیرضا بهنام ، امیر بیگدلی ، ابوالفضل پاشا ، رُزا جمالی ، روجا چمنکار ، بهزاد خواجات ، آیدا دانشمندی ، میثم ریاحی ، بهاره رضایی ، رضا روزبهانی ، آرام روانشاد ، ایرج زبردست ، فرامرز سه دهی ، افشین شاهرودی ، فریاد شیری ، علی رضا شعبانی ، سید حمید شریف نیا ، طیبه شنبه زاده ، بابک صحرانورد ، سید بهنام صلاحت پور ، آزاده طهور ، علی رضا عباسی ، خسرو ...

ادامه ...
نوروز 1398
نوروز 1398
سید علی صالحی ، هرمز علی پور ، م.موید ، قباد آذر آیین ، پگاه احمدی ، رزا جمالی ، آزیتا قهرمان ، علی مومنی ، مهرنوش قربانعلی ، ابوالفضل پاشا ، مظاهر شهامت ، آفاق شوهانی ، میثم ریاحی ، بابک صحرانورد ، امیر رضا بیگدلی ، وحید نجفی ، حسن نیکوفرید ، سید محبوبه بصری ، زینب چوقادی ، حسن دلبری ، جواد کاظمینی ، سمیه کاظمی حسنوند ، مجتبی مقدم ، خاطره محمدی ، شیرین ورچه ، ویلیام باتلر ، رئوف بیگرد ، دوروتی پارکر ، جاهیت سیتکی تارانجی ، نیکلا مادزیرف ، آساف هالت چلبی ...

ادامه ...
نوروز 1397
نوروز 1397
ویژه ی نوروزی سال 1397 مجله ادبی پیاده رو منتشر شد . با آثاری از :
علی باباچاهی ، مسعود احمدی ، هرمز علی پور ، شاپور جورکش ، پگاه احمدی ، افشین شاهرودی ، آزیتا قهرمان ، ابوالفضل پاشا ، سروش مظفر مقدم ، محمد سعید میرزایی ، رباب محب ، سید حمید شریف نیا ، کیومرث باغبانی ، ژیلا تقی زاده ، بهاره ارشد ریاحی ، حسن ذبیحی ، مهناز رضایی ، مهدی رضایی ، اسماعیل زرعی ، محسن سرمچ ، شبنم بهارفر ، الهام احمدی ، حسام اسماعیلی ، مهران شفیعی ، غزال صحرایی و ...
...

ادامه ...
داستان نوروز 1396
داستان نوروز 1396
قباد آذر آئین ، رسول آبادیان ، احمد آرام ، بهاره ارشد ریاحی ، ژیلا تقی زاده ، علی جانوند ، احمد حسن زاده ، محسن حکیم معانی ، ابراهیم دمشناس ، سعید دریس ، احمد درخشان ، رحیم رسولی ، مهناز رضایی (لاچین) ، میررزاق راشدی ، اسماعیل زرعی ، یوسف شیروانی ، آزاده طهور ، معصومه عابدین ، منصور علیمرادی ، محمد عابدي ، تبسم غبیشی ، علیرضا فراهانی ، پوریا فلاح ، ناهید کهنه چیان ، سمیه کاظمی حسنوند ، سروش مظفر مقدم ، خاطره محمدی ، سیروس نفیسی ...

ادامه ...
نوروز 1393
نوروز 1393
با آثاری از : علی باباچاهی ، هرمز علی پور ، م . موید ،حسین آتش پرور ، بهزاد خواجات ، ابوالفضل پاشا ، منصور خورشیدی ، عباس صفاری ، آزیتا قهرمان ، رویا زرین ، علی عبداللهی ، شاپور جورکش ، محمد علی رضازاده ، روجا چمنکار ، علی رضا آبیز ، مهرنوش قربانعلی ، واهه آرمن ، قباد آذرآیین ، گروس عبدالملکیان ، ابراهیم دمشناس ، سیامک بهرام پرور ، علی رضا عباسی ، محمدرضا پور جعفری ، میثم ریاحی ، داریوش معمار ، علی رضا پنجه ای ، آفاق شوهانی ، شبنم آذر ، حمیدرضا شکارسری ، محمد ...

ادامه ...
بهرام اردبیلی
بهرام اردبیلی
با آثاری از : هوشنگ آزادی ور ، حمید عرفان ، سید علی صالحی ، علی مسعود هزارجریبی ، محمد مهدی مصلحی ، علی جهانگیری ، داریوش اسدی کیارس ، سید حمید شریف نیا ، علی مومنی ، هادی محیط ، محمد آزرم ، محمود معتقدی ، احمد سینا ، هادی خورشاهیان ، آرش نصرت اللهی ، غلامرضا صراف ، حبیب الله قلیش لی ، نیما صفار ، عبدالرضا ناصر مقدسی ...

ادامه ...
ترجمه اولیس اثر جویس
ترجمه اولیس
 اثر جویس
در این ویژه نامه شما می توانید به مرور ترجمه اولیس جیمز جویس را توسط دکتر ایمان فانی برای اولین بار در مجله ادبی پیاده رو ملاحضه بفرمایید ...

ادامه ...
ساده نویسی
ساده نویسی
با آثاری از علی باباچاهی ، بهزاد خواجات ، آزیتا قهرمان ، حمیدرضا شکارسری ، مهرنوش قربانعلی ، منصور خورشيدي ، محمد آزرم ، ابولفضل پاشا ، مهرداد فلاح ، رباب محب ، علي رضا پنجه اي ، سهراب رحيمي ، آرش نصرت اللهي ، علي رضا عباسي ، يونس معروف ن‍ژاد ، پژمان قانون و ... ...

ادامه ...
علی مسعود هزارجریبی
علی مسعود هزارجریبی
مظفر رویایی ، بیژن نجدی ، حافظ موسوی ، پگاه احمدی ، احمد میر احسان ، علی مومنی ، منصور خورشیدی و ... ...

ادامه ...