شعری از مهرناز قربانعلی
نویسنده : مهرناز قربانعلی
تاریخ ارسال :‌ 2 مهر 89
بخش :
شعری از مهرناز قربانعلی

1

 

براي تربچه ها چه فرق ميکند ؟

در صفحه حوادث پيچيده شوند يا فرهنگي-اجتماعي.

حالا که تمام سه نقطه ها را جمع کردند

و بجايشان نقطه گذاشتند

آبگوشت ميچسبد.

 

 

2

 

به گوشم نخورده است

نه سيلي، نه عبارتي از تو.

-ايستگاه امام خميني

خط عوض ميکنم

و آن خط سوم تويي

خطي که نه او خواندي،نه غير او

نه نقشه هاي مترو.

صدايت را آويزه گوشم کردم

و اعتبارم را به کارتي بخشيدم

که صداي بوق پايانش

هيچوقت به گوشم نخورده است.

بازگشت