شعرهایی از فرناز جعفرزادگان
نویسنده : فرناز جعفرزادگان
تاریخ ارسال :‌ 19 آبان 94
بخش :
شعرهایی از فرناز جعفرزادگان

1

آن سوی پنجره
باغی ست
که نفس می کشد
در بارش برگ

و جهان مشکوک است
به
گنجشک هایی که
حرف ندارند

و به پاییز
که رنگ ها را جارو میکند
⬜️⬜️◻️

پرده را بکشید
اینروزها
به آسمان
به نور مشکوک ام

2

برخاست خدا

راستی

آدم

از کدام فصل

به زمین

 افتاد

3

شلیک واژه

همیشه

آتش

شب را

 شعله ور می کند

بازگشت