شعرهایی از آفاق شوهانی
نویسنده : آفاق شوهانی
تاریخ ارسال :‌ 23 بهمن 95
بخش :
شعرهایی از آفاق شوهانی

یک :


نت‌هایی از باران
نخ‌هایی از سیگار
برای دیوانگی‌ام کافی‌ست
درها را ببند
گذشته را
و حال را فرش کن
پشت در بزن:
باران فروشی نیست

دو :


آب را فرستادم برای امسال
برای پرتقال‌های خشکیده
برای دوقلوهای به‌هم‌چسبیده‌ی نارنگی‌ات
و چند قطره آفتاب برای سیب‌های سرخ
برای سیب‌های زرد
گفتم بهار را بپوشند
از من آغاز شوند
از من برخیزند.

بازگشت