داستانی از مازیار تهرانی
7 مهر 00 | داستان | مازیار تهرانی داستانی از مازیار تهرانی
تاریک است. خیلی تاریک. صدایِ باد که آرام و موذی است، با صدایِ دریا درهم رفته است. همه چیز و همه جا فقط آب است و آب. گاهی، صدایِ پرنده ای خواب آلود از دوردست می آيد ...

ادامه ...