شعری از الهه مرتضایی
31 تیر 01 | قوالب کلاسیک | الهه مرتضایی شعری از الهه مرتضایی
تمام فلسفه‌ی من بدون آیین «عشق»
تمام فلسفه‌ی من چقدر شیرین «عشق»
بدون هیچ دلیل و بهانه می‌آیی
بدون هیچ اَداواره‌ای دروغین عشق! ...

ادامه ...