داستانی از فرزانه رحمانی
16 مهر 89 | داستان | فرزانه رحمانی داستانی از فرزانه رحمانی
شايد عادت كرده‌اي به این راه كه هر روز از خانه‌ات شروع مي‌شود و مي‌رسد به ميدان‌گاهي وسط روستا. دلم مي‌خواهد روستا را در دامنه‌ي يك كوه بكشم از آنها كه تا كمر در مه فرو رفته‌اند. با اين چند خط تيره كه براي كوه مي‌كشم و سفيدي كاغذ بايد در بيايد. كلبه‌ات را در كمر‌كش كوه مي‌كشم جايي كه آمد ‌و‌ شد اهالي‌اش را نبيني . از كشيدن ديوارهاي سنگي لذت مي‌برم ، خصوصاً وقتي براي نشان دادن عمق سنگ چين‌ها ضربه‌هاي عميق و تيره مي‌زنم. بهتر است توي ديواره‌ي سنگي كلبه‌ات دوتا ...

ادامه ...
داستانی از لیلا صادقی
16 مهر 89 | داستان | لیلا صادقی داستانی از لیلا صادقی
...

ادامه ...
داستانی از فرشته مولوی
16 مهر 89 | داستان | فرشته مولوی داستانی از فرشته مولوی
...

ادامه ...
داستانی از مظاهر شهامت
16 مهر 89 | داستان | مظاهر شهامت داستانی از مظاهر شهامت
...

ادامه ...
داستان هایی از شعبان بالاخیلی
16 مهر 89 | داستان | شعبان بالاخیلی داستان هایی از شعبان بالاخیلی
...

ادامه ...
داستانی از سارا سعیدی
16 مهر 89 | داستان | سارا سعیدی داستانی از سارا سعیدی
...

ادامه ...
داستانک هایی از نیما صفار
16 مهر 89 | داستان | نیما صفار داستانک هایی از نیما صفار
...

ادامه ...
داستانی از میثم علیپور
16 مهر 89 | داستان | میثم علیپور داستانی از میثم علیپور
...

ادامه ...
داستانی از سعید طباطبایی
16 مهر 89 | داستان | سعید طباطبایی داستانی از سعید طباطبایی
...

ادامه ...
داستانی از سپیده گیلاسیان
16 مهر 89 | داستان | سپیده گیلاسیان داستانی از سپیده گیلاسیان
...

ادامه ...