شعری از چارلز بوکوفسکی / ترجمه : امیرحسین مدبرنیا

نویسنده : امیرحسین مدبرنیا
تاریخ ارسال : هجدهم آبان ماه ١٣٩٢


تنها با هرکس

چارلز بوکوفسکی

ترجمه : امیرحسین مدبرنیا

 

گوشت، استخوون رو می پوشونه

و اونا یه مغز می ذارن توش و

 گاهی وقتام یه روح،

و زنا

گلدونا رو به دیوارا می کوبن

و مردا زیاد می نوشن

و هیچ کی

یکی یه دونه اش رو پیدا نمی کنه

اما با خزیدن از این رختخواب

 به اون رختخواب

به گشتن ادامه می دن.

گوشت استخوون رو می پوشونه

و گوشت

دنبالِ بهتر از گوشت می گرده.

 

هیچ شانسی نداریم

هممون اسیرِ یه سرنوشتیم.

 

هرگز هیچ کی

یکی یه دونه اش رو پیدا نمی کنه.

 

آشغالدونیِ شهرا پر می شن

اوراق فروشیا پر می شن

دیوونه خونه ها پر می شن

بیمارستانا پر می شن

قبرستونا پر می شن

 

هیچ چیزِ دیگه ای پر نمی شه.


بازگشت