ترانه ی - Without you - / برگردان از : مهرداد شهابی

نویسنده : مهرداد شهابی
تاریخ ارسال : بیست و هشتم مهر ماه ١٣٩١


- Without you -

 

I can't win, I can't reign
I will never win this game
Without you

I am lost, I am vain,
I will never be the same
Without you

I won't run, I won't fly
I will never make it by
Without you

I can't rest, I can't fight
All I need is you and I,
Without you

Can't erase, so I'll take blame
But I can't accept that we're estrange
Without you

I can't quit now, this can't be right
I can't take one more sleepless night
Without you

I won't soar, I won't climb
If you're not here I'm paralyzed

Without you

I can't look, I'm so blind
Lost my heart, I lost my mind

Without you

By: Taio CruzUsher Raymond IV, Rico Love, David Guetta, Giorgio Tuinfort, Frédéric Riesterer


 

 

- بی تو -

 

حالا نه فاتح‌ام، نه حاکم

                               و این جنگ را هرگز نخواهم برد

                                                                       بی تو

 

سرگشته‌ام و بی‌هدف

                             دیگر مثل گذشته‌ها نخواهم بود

                                                                      بی تو

 

نه آزاد خواهم بود، نه پرواز خواهم کرد

                                                که توانش را ندارم

                                                                        بی تو

 

خواب چاره نمی‌کند، فریاد چاره نمی‌کند

                                                  «کنار ِ تو بودن» است درمان ِ من ِ

                                                                                             بی تو

 

عرق شرم گناهم را نمی‌شوید،

                                         ولی باور ندارم این بیگانگی را بین ما

                                                                                        بی تو

 

از تو دست نمی‌کشم، این حق ما نیست

                                                     طاقت یک شبِ بی‌قراری ِ دیگر را ندارم

                                                                                                       بی تو

 

اوج نمی‌گیرم، به قلّه نمی‌رسم

                                           وقتی که نیستی بی حسّم

                                                                                بی تو

 

کجا را نگاه کند چشمی که نوری ندارد؟

                                                   دلی است که نمانده و فکری است که پریشان شده

                                                                                                                      بی تو


بازگشت