شعری از نزار قبانی /برگردان: فرشته وزیری نسب

نویسنده : فرشته وزیری نسب
تاریخ ارسال : سی و یکم اردیبهشت ماه ١٣٩٠


با واژه ها جهان را تسخیر میکنم

شعری از نزار قبانی

 

 

با واژه ها جهان را تسخیر میکنم

زبان مادری را تسخیر میکنم

اسم و فعل و نحو را

آغاز همه  چیز را پاک میکنم

تا با زبانی نو

که موسیقی آب دارد و پیام آتش

عصر پیش رو را روشن کنم

و زمان را در چشمانت ایستا

پاک میکنم خطی را

که جدا میکند

زمان را از این یک لحظه

 

ژانویه ۲۰۱۱

فرشته وزیری نسب


بازگشت