" وقتي تو هستي ؛ من آسمانم "شيوا فرازمند و شيما مولايي فرد

نویسنده : شيوا فرازمند و شيما مولايي فرد
تاریخ ارسال : چهاردهم آبان ماه ١٣٨٩


 

وقتي تو هستي ، من آسمانم

مجموعه شعر

شيوا فرازمند و شيما مولايي فرد

چاپ اول : 1385

شمارگان : 2000

قيمت : 800 تومان

ناشر : تهران - قو

" وقتي تو هستي ، من آسمانم " عنوان نخستين دفتر شيوا فرازمند و شيما مولايي فرد از شاعران غزلسراي شهرستان آستارا است كه در سال 1385 نشر قو آن را  به چاپ رسانده است . كتاب از دو بخش تشكيل شده است ؛ در بخش اول آن ( ص 9 تا 38 ) شعرهاي فراز مند و در بخش دوم ( ص 41 تا 60 ) شعرهاي مولايي فرد قرار دارد .

 

باور نمي كنم كه مراجا گذاشتي

اين جا مرا به حال خودم وا گذاشتي

 

در وحشت هميشه ي اين كوچه ها مرا

باور نمي كنم كه تو تنها گذاشتي

 

دردي غريب بر تن من شعله مي زند

آري مرا در آتش غم ها گذاشتي

 

يعني به غير رفتن تو چاره اي نبود؟

رفتي و باز روي دلم پا گذاشتي

 

امشب به پلك پنجره ها نور مي شوم

با حس روشني كه در اين جا گذاشتي

 

باور نمي كنم كه تو رفتي و بي خيال

اين جا مرا به حال خودم وا گذاشتي


بازگشت