داستانکی از حمید اباذری

نویسنده : حمید اباذری
تاریخ ارسال : شانزدهم مهر ماه ١٣٨٩


من فقط چند دقیقه دیر رسیدم. با وجود این که پنج سال از آن زمان می گذرد، تنها یک چیز باعث شد که هنوز به عشق او وفادار باشم، تکان خوردن تاب. به او پیغام داده بودم که اگر هنوز به من علاقه دارد، راس ساعت شش صبح
کنار تاب همدیگر را ببینیم. من با تاخیر ساعت شش و پنج دقیقه رسیدم. او کنار تاب نبود ولی تاب تکان می خورد .


بازگشت