شعری از سید حمید شریف نیا

نویسنده : سید حمید شریف نیا
تاریخ ارسال : بیست و یکم بهمن ماه ١٣٩٧هنوز نامم
به تلنگری کسل
میان شب
از ستاره می‌افتد
میان این سپیده دنباله‌دار
و با جهش نبض
 نشانه می‌گیرد
ماه را
       عمود بر شقیقه‌ام تاباند
       غریبه خواب را
که می‌گذرد
پریشان از معابد متروک
تا پیشانی بلندم
میان آیینه‌های شرقی
بر روی خاک
به خاکستری هندسی
بشکند


بازگشت