شعرهایی از ساناز داودزاده فر

نویسنده : ساناز داودزاده فر
تاریخ ارسال : نوزدهم تیر ماه ١٣٩۵


1


نباشی
سکوی سیمانی سردی هستم
با خزه هایی نمدار
تنها
رد یک گیاه سبز
نشانی گذاشته ام
نشانی خوبی نیست
بی تو
دیگر گل نمی شوم
به همین گیاه نگاه کن
رقص آرام مرا می بینی2

وقفه هایی هستم
کوتاه
توخالی
مثل حروف بریل
بایدلمسم کنی
 وچشمهایت را ببندی
من ققنوسی
که در مرحله سوختن گیر کرده ام
سالهاست
تولد من
زایمان نمی شود


بازگشت