شعری از بیژن نجدی / تقدیم به علی مسعود هزارجریبی

شعر تقدیمی بیژن نجدی

به علی مسعود هزارجریبی

به مسعود هزارجریبی

 

درخت ، مرا سبز می داند

پرنده ، ترا آواز

علف ، مرا دیده بود در برگسالاری برگ

باران ، از تو می پرسد که نامش چیست ؟

برگ ، مرا گیاه می داند

پرنده ، ترا پرواز

آب ، مرا می بیند که تور از دریا کشیده ،،، تو ماهِ ریخته بر چشم ماهی ها شده ای ...


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :