شعری از جاهیت سیتکی تارانجی Cahit Sıtkı Tarancı
- که او را در ایران به نامِ جاهد صدقی تارانجی هم می‌شناسند -
برگردان از ابوالفضل پاشا

شعری از جاهیت سیتکی تارانجی Cahit Sıtkı Tarancı
- که او را در ایران به نامِ جاهد صدقی تارانجی هم می‌شناسند -
برگردان از ابوالفضل پاشا


سرمستیِ بهار


مگر این نسیمی که می‌وزد
هوای ماهِ آوریل نیست؟
- هوایی که به خنده‌های نخستین معشوق شباهت دارد -
ای پیاده‌روها! - که شما را به خدا می‌سپارم -
با وجودِ لج‌بازیِ دست‌بندها و زنجیرها
دیگر زمانِ باز کردنِ بال‌هاست

ای کسانی که لباس به تن کرده‌اید!
به لباس‌های تنگ و
به حرفی از روی مقیاس و
به قدمی از روی حساب بیندیشید
من از این‌که پرنده‌یی در قفس باشم        
نجات پیدا کرده‌ام
در همان روزی که درختِ آلو با شکوفه‌ها عروس می‌شود
پرواز می‌کنم درست مثلِ کسی که اشرافی‌مآبانه قدم برمی‌دارد

مبهوتِ دودکش‌های این شهرم
که بزرگ و کوچک‌شان یک‌صدا شده‌اند
- این‌گونه که از صمیمِ قلب به ‌سوی این آسمان
بی‌‎صدا ترانه می‌خوانند -
دود کردن‌ات همیشه‌گی باشد ای دودکشِ زیبا!

تو ای پرستویی که لانه‌ات را در سایه‌بان ساخته‌یی!
تو ای گنجشکی که جوجه‌ات را به شاخه‌ها امانت داده‌یی!
تو ای کبوتری که روی گنبدِ مسجد نشسته‌یی!
من در محله‌یی از آسمانِ ایستانبول
از طبقه‌ی مناره‌ها در حال عبور کردن‌ام

من‌ام مرغ دریاییِ سفیدرنگی در وسعتِ آسمان
به کشتی‌هایی که دارو می‌بَرَند و گندم
راه‌شان را نشان می‌دهم
اگر بال دیگری بزنم به ابرها خواهم رسید
و در لحظه‌یی که بال نزنم
جای‌گاه من موج‌ها خواهد بود

 


Bahar Sarhoşluğu


İlk sevgilinin gülüşüne benzer
Bir Nisan havası değil mi esen
Zincirlere, kelepçelere inat
Kanatlarımı açmak zamanıdır
Allah'a ısmarladık kaldırımlar

Giyenler düşünsün dar elbiseyi
Ölçülü sözü, hesaplı adımı
Ben kurtuldum kafeste kuş olmaktan
Saltanat sürer gibi uçuyorum
Erik ağacı gelin olduğu gün

Hayranım bu şehrin bacalarına
İrili ufaklı hep bir ağızdan
Nasıl derinden bu gökyüzüne doğru
Bir türkü söylüyorlar öyle sessiz
Dumanın daim olsun güzel baca

Yuvası saçakta kalan kırlangıç
Yavrusu dallara emanet serçe
Derken camiler üstünde güvercin
Minareler katından geçiyorum
Gökyüzü mahallesi İstanbul'un

Süt beyaz bir martıyım açıklarda
Gemilere ben yol gösteriyorum
Buğday ve ilaç yüklü gemilere
Bir kanat vuruşta bulutlardayım
Bir süzülüşte vatanım dalgalar


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :