شعری از کنستانتین کاوافی / برگردان : حسین خلیلی

نویسنده : حسین خلیلی
تاریخ ارسال : سیزدهم تیر ماه ١٣٩٣


برای رویا که از پرده‌پوش‌ترین استعاره‌ها

تنهایی‌ش روشن است.

 

شعری از کنستانتین کاوافی

ترجمه ی حسین خلیلی

 

از همه‌ی من بود که‌گفت به همه‌ی من

رخصت امتحان بر کسی ندارید به پیدا کردنم .

یک مانع بود آنجا

آنجا که الگوی کنش‌های من_

و طرح ِ زندگی‌م _

دگرگونه شد

 

یک مانع اغلب آنجا بود

برای توقفم

در شروع ِ تکلمم.

 

خسته‌ترینم از اعمال خودم

از پرده پوش ترین نوشتن‌ام _

 

تنهایی‌ام درک خواهد شد .

 

اما؛

شاید نچندان ارزشمند

که مستحق نگرانی _

قدرِ تلاشی باشد

 

به انکشاف ِ من ِ واقعی‌ام .

 

مشخص است

اینکه درست شکل من

 

در جامعه‌ی کاملتری بعدها

 

کسِ‌دیگری ببالد

 

به آشکارگی و _

 

آزادگی ِفعل .


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :