شعری از پل الوار / برگردان: مهدی رجبی

نویسنده : مهدی رجبی
تاریخ ارسال : بیست و هفتم اردیبهشت ماه ١٣٩١


پل الوار متولد 1895 بنیان گذار مکتب سوررئالیسم می باشد. شعر های عاشقانه اش از زنان تجلیل می کند و شعرهای سیاسی اش در راه مبارزه برای دست یافتن به جهانی عادل تر،مبتنی بر عشق و تعاون است. پل الوار در همه سبک ها تبحر داشت؛در نثر آهنگین و نثر آزاد. در طول جنگ جهانی دوم علاوه بر مقاومت، شعرهای سیاسی را نیز بطور محرمانه  منتشر می نمود که شعر "آزادی" از جمله آنها است.

 

آزادی

روی یادداشت های مدرسه ام

روی نیمکت مدرسه ام و روی درختان

روی ماسه های روی برف

نام ترا می نویسم

 

روی همه برگهای خواندنی

روی همه صفحه های سیاه

سنگ خون کاغذ یا خاکستر

نام ترا می نویسم

 

روی تصویرهای زرین

روی سلاح های جنگ آوران

روی تاج پادشاهان

نام ترا می نویسم

 

در بیشه زار و بیابان

روی آشیانه ها روی پرندگان

روی طنین صدای بچگی ام

نام ترا می نویسم

 

روی شگفتی شبانگاهان

روی نان سفید روزها

روی فصل های منتخب

نام ترا می نویسم

 

روی همه لباسهای نیلگونم

روی برکه خورشید کپک زده

روی دریاچه مهتاب زنده

نام ترا می نویسم

 

روی دشتهای منتهی به افق

روی بال های پرندگان

و روی کنگره سایه ها

نام ترا می نویسم

 

روی هر نسیم سحری

روی دریا روی قایق ها

روی کوهستان مجنون

نام ترا می نویسم

 

روی حجم ابرها

روی عرق های توفان

روی باران رگباری و نم نم

نام ترا می نویسم

 

روی سیماهای بارقه دار

روی ناقوس رنگ ها

روی حقیقت طبیعت

نام ترا می نویسم

 

روی مسیر های بیدار

روی جاده های گسترده

روی میدان های لبریز

نام ترا می نویسم

 

روی چراغی که می افروزد

روی چراغی که خاموش است

روی خانه های به هم پیوسته ام

نام ترا می نویسم

 

روی میوه شکافته به دو نیم

آینه و اتاقم

روی کالبد بستر تهی ام

نام ترا می نویسم

 

روی سگ شکمو و لطیفم

روی گوش های افراشته اش

روی پنجه زمختش

نام ترا می نویسم

 

روی پرش گاه دربم

روی اشیای مانوس و آشنا

روی دریایی از آتش خجسته

نام ترا می نویسم

 

روی هر جسم آفریده شده

روی پیشانی دوستانم

روی هر دست مهربان و مواظب

نام ترا می نویسم

 

روی پنجره شگفتی ها

روی لب های هوشیار

خوبی بالای سکوت

نام ترا می نویسم

 

روی پناهگاه های ویرانم

روی فانوس های در هم شکسته ام

روی دیوار های دلتنگی ام

نام ترا می نویسم

 

روی غیبت بدون آرزو

روی تنهایی محض

روی قدم های مرگ

نام ترا می نویسم

 

روی سلامتی رجعت یافته

روی خطر محو شده

روی امید بدون یاد بود

نام ترا می نویسم

 

و با قدرت یک کلمه

زندگیم را دوباره آغاز می کنم

متولد شده ام تا ترا بشناسم

تا نام بنهم ترا

آزادی.

 

برگردان: مهدی رجبی؛mahdi.rajabi@ut.ac.ir 

 

 

"Liberté" de Paul Eluard

 

 

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom

Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom

Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom

Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom

Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom

Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Liberté.


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :