مجموعه ی داستان "من زنی انگلیسی بوده ام" از فریبا صدیقیم،

نویسنده : فریبا صدیقیم
تاریخ ارسال : بیستم شهریور ماه ١٣٨٩


مجموعه ی داستان "من زنی انگلیسی بوده ام" از فریبا صدیقیم، شامل هشت داستان کوتاه است که نگاهی درونی دارد به زن- انسان در موقعیت های گوناگون. نام کتاب برگرفته از داستان اول این کتاب می باشد و این داستان در نوسان بین رویا و واقعیت، روان زنی را می کاود که گمان می کند روزی زنی انگلیسی بوده و با دو بچه و شوهرش در انگلیس زندگی می کرده تا روزی که شوهرش او را در وان حمام  به قتل رسانده است.
داستان های دیگر کتاب هم در فضایی میان این تعلق و تعلیق در نوسان است. شاید بافت درونی این داستان ها که زن – انسان محور است و با زبانی نرم و رویا گونه بیان شده است همراه با ایهام زیبایی که مثل مه رقیق در فضای داستان منتشر می شود، به کتاب حالتی خوش و پر کشش داده است.
نشر ققنوس کتاب " من زن انگلیسی بوده ام" را در زمستان 1388 وارد بازار کرده است. برای تهیه کتاب می توانید از طریق سایت نشرققنوس و در آمریکا - لوس آنجلس از شرکت کتاب، این کتاب را  تهیه کنید.
انتشارات ققنوس:
www.qoqnoos.ir

شرکت کتاب:
1419 Westwood Bulv. Los Angeles , CA, 90024


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :