" گذری بر ادبیات مدرن ( در دهه ی هفتاد به بعد ) "زیبا فلاحی

نویسنده : زیبا فلاحی
تاریخ ارسال : چهاردهم آبان ماه ١٣٨٩


 گذري بر ادبيات مدرن ايران ( در دهه ي هفتاد ) به بعد

 مجموعه ي نقد و مقالات

 زيبا فلاحي

 ناشر : صبا گستر

 قيمت : 3500 تومان

                  تيراژ : 1000 جلد

گذري بر ادبيات مدرن ايران ( در دهه ي هفتاد ) به بعد اثري است كه به تازه گي زيبا فلاحي - منتقد فسايي - آن را در حوزه ي نقد و مقاله توسط انتشارات صباگستر روانه ي بازار كتاب كرده است . در فهرست اين كتاب با عناوين زير مواجهه ايم :

پيشگفتار

فصل اول – بازپرداخت ابعاد تئوريزه ي شعر پيشروي ايران " به ويژه هستي شناسي "

بازپرداخت ابعاد تئوريزه ي شعر پيشروي ايران " به ويژه هستي شناسي " ( چكيده )

كليد واژه

درآمد ( مقدمه )

گرايش به شكست روايت و گزارش واره هاي عرفان – آرمان شهر در شعر پيشرو ( تبلور گفتمان شعر و فيلم و عكس )

نخستين لايه هاي شكل گيرنده به سمت دنياي كافكايي – آرمان حافظي

عوامل ورود به بحران هويت ادبي

وجوه تئوريك شعر عزيزي نمونه ي عرفانگرايان كافكايي ؛ اما حافظ انديش در شعر پيشرو – كلاسيك ايران

دلايل رويكرد به جامعه ي كافكايي – اميدها ( آرزوها ) ي حافظي

نتيجه

Abstract

پي نوشت

فصل دوم – شعر فرامدرن ايران با مسخ كافكا معاصر است !

شعر فرامدرن ايران با مسخ كافكا معاصر است ! ( چكيده )

كليدواژه ها

شعر فرامدرن ايران با مسخ كافكا معاصر است !

نمونه هاي تطبيقي

پي نوشت

 

فصل سوم – نيمه ي نيلوفري ابن عربي در خلسه هاي احمد عزيزي ( چكيده )

نيمه ي نيلوفري ابن عربي در خلسه هاي احمد عزيزي

كليدواژه ها

تحليل هانري كربن

نيمه هاي تكاملي

پي نوشت

Extract

چند واگويه ( كه شامل شعرهايي از مولف است ) .


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :