شعری از ژک دوپان
ترجمه ی آسیه حیدری

نویسنده : آسیه حیدری شاهی سرایی
تاریخ ارسال : دوم دی ماه ١٣٩۶


ژک دوپان ( ۲۰۱۲ _ ۱۹۲۷)


خاک بد ذات
زمین بی حاصل
آب یخ بسته ی کوزه را با تو تقسیم می کنم
هوای میله ها
و تختی که تخت نیست
تنها ترانه ای یاغی
به سنگینی می نشیند باز
از دسته دسته ی گندمت
ترانه ای که دروغیست در خویش
شبنم نشسته بر تک شاخه
هوایمان را شادمانه می کند
از شکاف دیوار
ستاره ها را به این سو اگر بکشانی

 


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :