شعرهایی از قاسم آهنین‌جان

نویسنده : قاسم آهنین‌جان
تاریخ ارسال : دوازدهم تیر ماه ١٣٩۶


۱
شیرم
که صدایم پاره‌های خورشید است و
چخماق شب‌های قلندران
و دریغا
نفس‌هام
            در علف‌زاری کوچک
نزدیک به نسیم فروردین
شیرم
که صدایم روشن می‌کند
ماه مقابر.

۲
کجاست آن راهب خدایی
که تیمار کند این دل خاموش
در شب که گریز زنجره
بیداد خامشی‌ست
بیدادشکستن به زاویه
نه درخشش
نه تلالو
یک دشنه‌ی شفاف
که بردارد مُهر از طلسم پیشانی
کجاست آن راهب خدایی.


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :
 ارسال شده توسط : علی مسعود هزارجریبی
آدرس اینترنتی : http://

n
درود قاسم جان/ جستجوی هنوز تو .....