شعری از آفاق شوهانی
با ترجمه به استانبولی
مترجم: ابوالفضل پاشا

نویسنده : ابوالفضل پاشا
تاریخ ارسال : بیستم خرداد ماه ١٣٩۶


روی نبض ام دست گذاشتم
دمیدی
دویدی
پلک برهم گذاشتی
بسته شدم
نبض از آن کی؟
پلک از آن کدام بود؟
 Elimi nabzıma koydum
Işık saçtın
Koştun
Kirpiklerini üst üste koydun
Kapandım
Nabız kimindi?
Kirpik kimin?

Şair: Afak Şövhani
Çevıren: Ebülfez Paşa


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :