ریچارد براتیگان ؛ برگردان : مهدی اکبری فر

نویسنده : مهدی اکبری فر
تاریخ ارسال : دوم مهر ماه ١٣٨٩


چون دری بر پاشنه ی فراموشی

 

 

 

چون دری بر پاشنه ی فراموشی بود  

زنی که عاشقش بودم،

               چرخید و از دیدگانم ناپدید گشت .

  ملوس

چون غزالی از پیچ و آهن و مهره

در آغوش من آرام می گرفت

 و من در سکوت فلزی خواب هایش

درد می کشیدم.

 

 

"Hinged to Forgetfulness like a Door"

Hinged to forgetfulness like a door,

she slowly closed out of sight,

and she was the woman that I loved,

but too many times she slept like

a mechanical deer in my caresses,

and I ached in the metal silence

     of her dreams.

 

 Richard Gary Brautigan


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :
 ارسال شده توسط : farideh
آدرس اینترنتی : http://

لذت بردم هم از شعر براتیگان هم از ترجمه.