شعری از ﺁﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﺭﺿﺎﻳﻲ

نویسنده : ﺁﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﺭﺿﺎﻳﻲ
تاریخ ارسال : بیستم فروردین ماه ١٣٩۶


"گرافیتی"

سگ به دندان و ﺷﻘﻪای بر کول
که فکر کنی اﻳﻦجا ﺳﻼﺥخاﻧﻪی زایشگاست
رو به صورِ نامنظم فلکی
با تیزی ساطور
نقش بزند مُعَبّر ِ مرگ دور و برم
اﻳﻦجا
اﻳﻦجا
و اﻳﻦجا
از کنج فنجانِ ﻗﻬﻮﻩخاﻧﻪی ترک
سربازِ فانوسقه کمر
با ﭘﻨﺠﻮﻝهای کِمِخته بسته
آویز ِ ﺑﻲخیال خرافات از سنگ  
که یعنی
سر درِ پادگان
در مشقِ تیرش رﮔﻪبار
سربار ِ کتف و کول خیابان
سر ﻣﻲپوکد به طاق
حالا نوبت یادگاری ِ عکس است
اﻳﻦجا
اﻳﻦجا
اﻳﻦجا
و اﻳﻦجا
بنشین
 نَفَس غازه کن به شلاق ِ آلودﮔﻲش
با زهرِ تاﺑﻪتا
 شاید اثر کند
بر پشت ﺑﺎﻡهای مقابر
نقشِ سرﻣﻪدان ِ پاشیده روی میز
یعنی که فالِ امشبم
نازار و نایزار، سگدان به کول و لاشه بر کمر
کورسوی عکس صبح  
دیوار
دیوار ِ روﺑﻪرو


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :